Økonomihåndbok for Røros Idrettslag

Styret i Røros IL har det overordnede ansvaret for idrettslagets økonomi. Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Røros IL for å sikre god økonomistyring.

Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til idrettslaget fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken. 

Last ned/les:

Vedlegg

Sist oppdatert: 28. juni 2020