Møteplaner og referat

Her finner du dokumenter som er lagt ut, slik som møterefrater og dokumenter for innkalling til årsmøter etc.

Dokumenter

ÅRSMØTE, dokumenter, referater, årsrapporter

2020

Vedlegg:

NB! Årsmøtet i Røros IL gjennomføres så normalt som mulig, med unntak av de forhold som beskrives i NIFs veileder for gjennomføring av et digitalt årsmøte.

Årsrapporter fra gruppene:

Regnskap:

Saker:

I tillegg vil styreleder orientere fra prosjektgruppa som jobber med Øra-utviklingen.

Valg:

 

GRUPPELEDERMØTER, refrater