Fotball

Gruppestyre - Fotball

Leder: Odd Erik Trønnes, leder.fotball@roros-il.no

Nestleder: Anita Rennemo


Styremedlemmer:

Kristin Fredheim

Toril Trygstad Bonde

Anette Trønnes

 

 

 

Klubbens aktiviteter